மகிழ்ச்சி சுகாதாரத்திட்க்கு ஏன் அவசியம் ?

எமது வாழ்கையில் சிறந்த சுகாதார நலத்தோடு வாழ்வதற்க்கு மகிழ்ச்சி என்பது எவ்வாறு முக்கியமாகின்றது. நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க என்ன செய்தல் வேண்டும் என்று இலங்கையின் திரைப்பட இயக்குனர் கிங் ரத்னம் என்ன கூறுகிறார்?

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =